SVATBY

Před natáčením svatebního dne preferujeme osobní schůzku se snoubenci. Na ní je dobré probrat pro nás důležité informace o vašem svatebním dnu, abychom žádný důležitý okamžik nepromeškali. Jde především o harmonogram dne, seznámení se s místem příprav, obřadu a hostiny, ale také tras přesunu. Jsme schopni se například na přípravy nevěsty a ženicha rozdělit a každý natáčet na jiném místě. Ve váš důležitý den se snažíme co nejméně rušit průběh harmonogramu. Nezasahujeme násilně do vašich jedinečných momentů, pouze je pozorujeme skrz objektiv kamery.